Galvenais » banku darbība » Pensiju korekcijas atcelšana (PAR)

Pensiju korekcijas atcelšana (PAR)

banku darbība : Pensiju korekcijas atcelšana (PAR)
Kas ir pensiju korekcijas apvērsums?

Pensiju pielāgošanas atcelšana (PAR) ir iespēja darbiniekiem pielāgot pensijas pabalstus, pievienojot reģistrētam pensijas uzkrāšanas plānam un apvienotam reģistrētam pensiju plānam pēc priekšlaicīgas izstāšanās no atliktā peļņas dalīšanas plāna vai reģistrēta pensiju plāna pie darba devēja.

Izpratne par pensiju korekcijas atcelšanu (PAR)

Pensiju pielāgošanas atcelšana (PAR) Kanādā tiek izmantota, lai pievienotu personas reģistrēto pensijas uzkrājumu plānu vai apvienoto reģistrēto pensiju plānu, kad viņi kā darbinieks atkāpjas no atliktā peļņas dalīšanas plāna vai reģistrēta pensiju plāna.

Pensijas korekcijas apvērsums samazina naudas summu, kas attiecīgajā gadā ir iemaksāta darbinieka pensiju plānā, tādējādi palielinot reģistrētā pensijas uzkrājuma plāna ieturējuma limitu.

Pensiju korekcijas maiņa var notikt, piemēram, kad darbinieks pēc neilga laika pamet uzņēmumu, un pirms tam darbiniekam piešķir tiesības. Šādos gadījumos darba devējs, iespējams, vēl nav veicis iemaksas darbinieka pensiju fondā, tas nozīmē, ka pensiju veido tikai darbinieka iemaksas. un darba devēja iemaksas netiek ieskaitītas.

Tiesības uz pensiju korekcijas apvērsi

Lai darbinieks varētu pretendēt uz pensijas koriģēšanu, tam nav obligāti jāpārtrauc nodarbinātība uzņēmumā. Darbinieki var ierosināt pensijas pielāgošanu, pārtraucot dalību pensiju plānā un pārskaitot pabalstus uz reģistrētu pensijas uzkrājumu plānu.

Tiklīdz plāna dalībnieks ir ieguvis tiesības vai ir saņēmis reālus ieguvumus, ieskaitot darba devēju pielīdzināmos līdzekļus, viņi vairs nav tiesīgi saņemt pensiju korekcijas apmaiņu. Turklāt darbiniekam, kurš aiziet no uzņēmuma, bet turpina dalību pensiju plānā, nav tiesību uz pensiju korekcijas apmaiņu.

DPSP pensijas korekcijas aplēses aprēķināšana

DPSP ir vienošanās, saskaņā ar kuru darba devējs var dalīties peļņā no sava biznesa ar visiem vai noteiktu darbinieku grupu, lai sniegtu pabalstus. Iemaksas parasti norāda procentos no darba devēja peļņas vai darbinieka ienākumiem. Locekļi nevar dot ieguldījumu DPSP. Šos plānus regulē likums un noteikumi, un uz tiem neattiecas provinces pensiju tiesību akti.

Saskaņā ar DPSP PAR ir jāaprēķina personai, kura izbeidza dalību pēc 1996. gada cita iemesla dēļ, nevis nāves gadījumā un nesaņēma iemaksas saskaņā ar plānu.

Minētās personas PAR tiek aprēķināta kā visu to pensiju kredītos iekļauto summu kopsumma līdz izbeigšanas dienai, bet tām, kuras viņi nebija tiesīgi saņemt izbeigšanas brīdī. Peļņa no asignējumiem vai iemaksām nav iekļauta PAR.

Indivīda pensijas kredītu kopsummā ietilpst pensijas kredīts par izbeigšanas gadu, kaut arī šo pensijas kredītu var ziņot tikai pēc tam, kad ir paziņots PAR. Tāpēc personai, aprēķinot PAR, personai būs jāņem vērā visas neizmantotās summas, ieskaitot konfiskācijas, kas personai piešķirtas līguma darbības izbeigšanas gadā.

Aprēķina pensiju korekcijas apgriezienu RPP

RPP ir darba devēja vienošanās nodrošināt periodiskus maksājumus indivīdiem pēc aiziešanas pensijā un līdz nāvei par viņu darba pienākumiem. Uz RPP attiecas likums un noteikumi, un to var regulēt arī provinču un federālie tiesību akti par pensijām (piemēram, Pensiju pabalstu standartu likums).

Saskaņā ar RPP PAR jāaprēķina personai, kura izbeidza dalību pēc 1996. gada cita iemesla dēļ, nevis nāves gadījumā un nesaņēma pensijas pabalstus saskaņā ar plānu.

Minētās personas PAR tiek aprēķināta kā visu to pensiju kredītos iekļauto summu kopsumma līdz izbeigšanas dienai, bet tām, kuras viņi nebija tiesīgi saņemt izbeigšanas brīdī. Peļņa no asignējumiem vai iemaksām nav iekļauta PAR.

Kopējā indivīda pensiju kredītā ietilpst pensijas kredīts par izbeigšanas gadu, kaut arī šo pensijas kredītu var ziņot tikai pēc tam, kad ir paziņots PAR. Tāpēc personai, aprēķinot gan personas pensijas kredītu par gadu, gan PAR, būs jāņem vērā visas neizmantotās summas, ieskaitot atsavinājumus vai pārpalikumus, kas personai piešķirti līguma izbeigšanas gadā.

Visas summas, kas piešķirtas pēc tam, kad persona ir izstājusies no plāna, tajā laikā tiks iekļautas pensiju kredītā, taču tās neietekmēs jau aprēķināto PAR.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Pensiju pielāgošana (PA) Pensiju pielāgošana (PA) ir iemaksas summa, ko attiecīgajā gadā var veikt reģistrētā pensijas uzkrājumu plānā. vairāk Atliktā peļņas dalīšanas plāna (DPSP) definīcija Atliktā peļņas dalīšanas plāns (DPSP) ir darba devēja atbalstīts Kanādas peļņas dalīšanas plāns, kas reģistrēts Kanādas Ieņēmumu aģentūrā. vairāk Kas ir naudas pirkšanas pensiju plāns? Naudas pirkšanas pensiju plāns ir pensijas uzkrājumu plāna veids, kam ir daži no uzņēmuma peļņas dalīšanas plāna atribūtiem. vairāk Reģistrēts pensiju plāns (RPP) Reģistrēts pensiju plāns ir uzticības forma, kas nodrošina pensijas pabalstus uzņēmuma darbiniekam pensijā. vairāk Pensiju plāna definīcija Pensiju plāns ir pensijas plāns, kas prasa darba devējam veikt iemaksas fondu kopā, kas rezervēti darbinieka nākotnes pabalstiem. vairāk izstāšanās kredīti, pensiju plāna izņemšanas kredīti attiecas uz indivīda aktīvu daļu pensijā, kuru darbiniekam ir tiesības izņemt, aizejot no uzņēmuma. vairāk partneru saišu
Ieteicams
Atstājiet Savu Komentāru